90 mld USD amerykańskiego e-commerce B2C

Według najnowszego raportu eMarketer, wydatki na e-commerce B2C przekroczą w roku bieżącym na rynku północnoamerykańskim 90 mld USD. Do 2005 roku ich wysokość ma przekroczyć 133 mld USD.

Czynnikami powodującymi wzrost wolumenu e-rynku B2C są zdaniem autorów raportu wzrost doświadczenia użytkowników, zawężanie się grupy objętej zjawiskiem tzw. wykluczenia cyfrowego oraz rosnące wykorzystanie dostępu szerokopasmowego.

W 2003 roku przeciętne wydatki w Sieci na konsumenta powyżej 14 roku życia w Ameryce Północnej wyniosą 717 USD; do 2005 roku wzrosną do 928 USD na osobę. 58% internautów powyżej 14 roku życia zamawia towary drogą internetową już teraz (81,2 mln osób), w 2005 roku będzie to odpowiednio 62% i 94,9 mln. 24% Amerykanów załatwiało sprawy urzędowe przez Sieć, 80% amerykańskich firm ma doświadczenie w zamawianiu przez Internet, ale tą drogą wydają do 10% wartości zamówień.