82% internautów klika w linki sponsorowane

Ponad osiemdziesiąt procent internautów, którzy odróżniają linki sponsorowane od innych wyników wyszukiwania, deklaruje, że kliknęło w taki odnośnik - przedstawiamy fragmenty raportu "Prezentacja wyników wyszukiwania - preferencje internautów i opinie klientów" przygotowanego przez Gemius SA na zlecenie NetSprint.pl.

Większość, bo 62,3% internautów, nie tylko odróżnia linki sponsorowane od pozostałych wyników wyszukiwania, ale i z nich korzysta. Jedynie 18% polskich internautów, którzy odróżniają linki sponsorowane od innych wyników wyszukiwania, nie kliknęło na nie ani razu, a co czwarty przyznaje, że czyta nie więcej niż trzy wyniki wyszukiwania (włącznie z linkami sponsorowanymi).

19,2% użytkowników sieci, którzy nie odróżniają linków sponsorowanych od pozostałych wyników wyszukiwania, czyta od 3 do 5 wyników, a niemal 8% zapoznaje się jedynie z pierwszymi trzema.

Popularność i powszechność linków sponsorowanych wynika m.in. z tego, że są one pozytywnie odbierane i przydatne dla użytkowników wyszukiwarek. Ponad 55% ankietowanych ocenia strony, które otwierają się po kliknięciu na link sponsorowany jako przydatne (zawsze - 3,2%., często - 7,6%, czasami - 46,6%).

Przeprowadzone przez Gemius SA badanie wykazało, że skuteczność linków sponsorowanych można analizować nie tylko w ujęciu bezpośrednim, wyrażonym jako liczba kliknięć. Okazuje się bowiem, że ponad 33% ankietowanych deklaruje, że wchodzi (zawsze - 2,2%, często - 6,0%, czasami - 25%) na strony internetowe, których adresy zapamiętali, gdy były wyświetlone jako linki sponsorowane. Co więcej, 36% użytkowników, którzy nie odróżniają linków sponsorowanych od innych, deklaruje, że zapamiętuje (zawsze - 1,2%, często - 9,1%, czasami - 25,8%) nazwy firm, które znajdują się na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania.

Linki sponsorowane w przeciwieństwie do wielu innych form reklamy internetowej są postrzegane przez internautów jako raczej neutralne dla wizerunku firmy. Nie irytują tak jak formy graficzne. Zdaniem niemal 74% użytkowników, rozpoznających płatne odnośniki od innych wyników wyszukiwania, korzystanie przez firmę z linków sponsorowanych nie wpływa na jej wiarygodność, a według 14% - firma staje się nawet bardziej wiarygodna.

***

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były w dniach 2 - 4 lutego 2006. Analizą objęto 3 173 internautów w wieku co najmniej 15 lat, którzy zadeklarowali korzystanie z jakiejkolwiek wyszukiwarki internetowej oraz wypełnili ankietę do końca. Z pośród tych osób wyodrębniono najliczniejsze kategorie wiekowe oraz odpowiadającą im pod względem udziału w próbie, trzecią kategorię wiekową. W ten sposób wydzielono trzy grupy ankietowanych: najmłodszą (15-20 lat), średnią (25-34 lata) i najstarszą (45 lat i powyżej). Dla wyłonionych w ten sposób grup przeprowadzono dodatkowe analizy. Oprócz tego ogół ankietowanych został podzielony na dwie grupy w oparciu o płeć. Dla wyodrębnionych w ten sposób grup przeprowadzono analizy, analogiczne jak dla wyróżnionych kategorii wiekowych. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z grudniowego badania Interbus TNS OBOP. Dodatkowo, aby poznać opinie klientów zrealizowano oddzielne badanie za pomocą ankiet internetowych rozsyłanych pocztą elektroniczną do klientów firmy . Ankiety rozesłane zostały 3 lutego i zbierane były do 8 lutego 2006 roku. Analizą objęto 81 klientów współpracujących z NetSprint.pl, którzy wypełnili ankietę do końca.