Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

816 milionów użytkowników bankowości mobilnej w 2011 r.

Według prognoz Juniper Research, do roku 2011 liczba użytkowników urządzeń mobilnych wykorzystywanych w bankowości online zwiększy się dziesięciokrotnie, osiągając wartość 816 milionów.

W swoim raporcie firma badawcza stwierdza, że instytucje finansowe będą zwiększać różnorodność "produktów finansowych" dostępnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym usługi informacji finansowej, transfery pieniężne, płatności oraz zarządzanie kontami i funkcje obsługi klienta.

Liczba globalnych transakcji bankowości mobilnej ma wzrosnąć z 2,7 miliarda w roku 2007 do 37 miliardów w roku 2011, w miarę wdrażania coraz większej liczby tego typu usług.

Jednocześnie raport ostrzega, że liczne przeszkody mogą utrudniać wdrażanie usług oraz akceptację ich przez użytkowników i muszą być one do tego czasu przezwyciężone. Dotyczy to regulacji w sferze finansowej, kosztów transakcji płatności, problemów rozdziału dochodów i trudności w obsłudze serwisowej klientów.

Większe zaufanie użytkowników, uzyskiwane drogą ulepszania środków bezpieczeństwa transakcji, jest kluczowym elementem przyspieszającym rozprzestrzenianie tej formy bankowości.