816 milionów użytkowników bankowości mobilnej w 2011 r.

Według prognoz Juniper Research, do roku 2011 liczba użytkowników urządzeń mobilnych wykorzystywanych w bankowości online zwiększy się dziesięciokrotnie, osiągając wartość 816 milionów.

W swoim raporcie firma badawcza stwierdza, że instytucje finansowe będą zwiększać różnorodność "produktów finansowych" dostępnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym usługi informacji finansowej, transfery pieniężne, płatności oraz zarządzanie kontami i funkcje obsługi klienta.

Liczba globalnych transakcji bankowości mobilnej ma wzrosnąć z 2,7 miliarda w roku 2007 do 37 miliardów w roku 2011, w miarę wdrażania coraz większej liczby tego typu usług.

Jednocześnie raport ostrzega, że liczne przeszkody mogą utrudniać wdrażanie usług oraz akceptację ich przez użytkowników i muszą być one do tego czasu przezwyciężone. Dotyczy to regulacji w sferze finansowej, kosztów transakcji płatności, problemów rozdziału dochodów i trudności w obsłudze serwisowej klientów.

Większe zaufanie użytkowników, uzyskiwane drogą ulepszania środków bezpieczeństwa transakcji, jest kluczowym elementem przyspieszającym rozprzestrzenianie tej formy bankowości.