8,74% akcji Optimusa dla Kredyt Banku

Grupa Onet sprzedała za ponad 15,5 mln zł Kredyt Bankowi, jako podmiotowi wskazanemu przez BRE Bank na mocy umowy z grudnia ub. roku, 820 tys. akcji Optimusa, odpowiadających 8,74% kapitału zakładowego i głosów na WZA tej spółki.

W grudniu ub. roku BRE Bank i Grupa Onet zawarły umowę, na mocy której bank zobowiązał się do odkupienia części akcji Optimusa oraz wskazania podmiot, który odkupi kolejną transzę papierów nowosądeckiej spółki od GO. W ramach pierwszej transzy BRE Bank objął 750 tys. akcji Optimusa, następnie zaś wskazał Kredyt Bank, który odkupił 820 tys. akcji Optimusa. W zawartej w piątek transakcji pakietowej KB zapłacił 9,5 zł za akcję, czyli łącznie 15,5 mln zł. Tego dnia za akcje Optimusa płacono na giełdzie 6,95 zł, wczoraj na zamknięciu płacono za nie 6,7 zł.

Obecnie GO posiada jeszcze 930 tys. akcji Optimusa, odpowiadających 9,91% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA Optimusa.