67% polskich firm reklamuje się online

Wśród polskich firm widać wyraźne zwiększenie zainteresowania reklamą w internecie kosztem pozostałych kanałów marketingowych - wynika z badania Barometr IAB.

Barometr IAB to nowe badanie rynku zainicjowane przez Związek Pracodawców Branży Interaktywnej Interactive Advertising Bureau Polska.

Najciekawsze wnioski z pierwszej edycji badania:

* 67% ankietowanych firm reklamuje się online (2008 - 66%). Co istotne, jest to drugi wynik, zaraz po czasopismach. Jednocześnie respondenci deklarują wyraźny spadek zainteresowania reklamą prasową - z 77 na 69% w porównaniu lat 2008 i 2009

* ponad 40% firm zamierza zwiększyć wydatki na online w II połowie 2009 roku - to najlepszy wynik ze wszystkich mediów. 50% ankietowanych nie zmieni wydatków na online a tylko 7% zmniejszy - mimo, że ogółem 39% zamierza zmniejszyć globalnie wydatki na reklamę

* 8% zamierza zwiększyć wydatki w kanale mobile (GSM)

* firmy pozytywnie oceniają skuteczność działań w internecie: najlepiej w takich wymiarach jak efektywność kosztowa, mierzalność efektów oraz elastyczność użycia (odpowiednio 3,4; 3,4 i 3,6 w skali 1-4) - są to najlepsze wyniki wśród wszystkich mediów.

Metodologia: Dane zbierane są z całego rynku i pochodzą od marketerów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Partnerem badania jest PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL S.A. Wybrane szczegóły z pierwszej edycji badania Barometr IAB dostępne są w załączniku do niniejszej informacji.

Według innego badań IAB Polska, AdEx, wartość polskiego rynku reklamy online w 2008 r. wyniosła 1,17 mld zł. Stanowi to 57% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy rynek ten wart był 743 mln zł.

Jeżeli ponad 40% firm zamierza zwiększyć wydatki na online w II połowie 2009 roku, to jest szansa, że rok 2009 r. będzie kolejnym rekordowym po 2008 r. dla tego medium w Polsce. Należy jednak wziąć pod uwagę prognozy zza oceanu, mówiące o spadku wartości reklamy internetowej w USA.