60 tys. kont pocztowych w Hodze

Taki wynik portal uzyskał w ciągu miesiąca działalności serwisu kont pocztowych. Jest to przede wszystkim wynik branżowej akwizycji.

12 lutego 2001 r. Hoga nabyła od gdańskiej spółki Infocity serwer darmowych kont pocztowych i domenę 2com.pl. Skrzynki na niej utrzymywało 45 tys. internautów. Faktycznie od startu serwisu kont pocztowych w Hodze w ubiegłym miesiącu zdobył on 15 tys. nowych użytkowników przy dynamice w ostatnim dniach 1000-1500 nowych kont dziennie. Jeżeli portalowi uda się podtrzymać tempo zdobywania użytkowników, to ma szansę zrealizować swój ambitny plan 100 tys. kont pocztowych do końca marca 2001 r. W tym celu rozpoczął kampanię marketingową w 11 największych miastach Polski.