6 lutego - dzieci bezpieczne w Internecie

W kilkunastu krajach europejskich i Australii obchodzony będzie jutro "Dzień bezpieczniejszego Internetu". To cześć kampanii na rzecz obrony prawa dzieci do bezpiecznego korzystania z zasobów światowej Sieci.

Kampania Safer Internet Awarness - SafeBorders, fundowana jest przez program Komisji Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. Organizatorzy jutrzejszego wydarzenia chcą nakłonić rządy do dostarczania do szkół oraz rodzin uczniów informacji i narzędzi, które pozwolą dzieciom dowiedzieć się o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie. Autorzy kampanii zabiegają też o wprowadzenie do szkół odpowiednich szkoleń i zajęć, w praktyce wyposażających dzieci w zdolności samodzielnego rozpoznawania i unikania niebezpieczeństwa.

"Dzień bezpieczniejszego Internetu" będzie obchodzony w Australii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Islandii, we Włoszech, Luksemburgu, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Szwecji.

Warto zaznaczyć, że kwestia bezpieczeństwa dzieci w Internecie pojawia się w mediach niezbyt często. Wyjątki stanowią głośne sprawy związane z pornografią dziecięcą czy pedofilią. Niedawny raport organizacji charytatywnej NCH oskarża Internet o przyczynienie się do drastycznego wzrostu zjawiska dziecięcej pornografii (od 1988 do 2001 roku liczba oskarżonych o tworzenie lub upowszechnianie dziecięcej pornografii wzrosła w Anglii i Wali o 1500%).