5 lat z Tenbitem

Energis Polska podpisał z Tenbit, spółką z grupy ITI, umowę o oferowaniu wdzwanianego dostępu do Internetu.

Tenbit będzie oferował wdzwaniany dostęp do Internetu – usługę Energisu. O podpisanej 21 czerwca br. umowie poinformowało w poprawce do prospektu emisyjnego ITI. Informację potwierdza Energis, jednak operator nie chce komentować umowy.

Na mocy porozumienia Tenbit oferuje dostęp do Internetu poprzez numer dostępowy Energis. Umowa określa sposób podziału przychodu netto z tej usługi, ale w prospekcie nie podano bliższych informacji na temat parytetu. Umowa ma obowiązywać przez 5 lat.