5,5 mln internautów

Według raportu TNS OBOP, w pierwszym półroczu dostęp do Internetu miało średnio 23% dorosłych Polaków, ale ich liczba rośnie bardzo powoli. 18% populacji, czyli 5,5 mln osób - to internauci, czyli osoby przynajmniej raz w miesiącu odwiedzające Sieć. Ponad jedna piąta internautów mieszka na wsi – jest ich więcej niż użytkowników Intenretu w wielkich miastach.

TNS OBOP podsumował pierwsze półrocze pod względem dostępu do Internetu. Średni odsetek osób posiadających dostęp do Internetu wyniósł w tym okresie 23% w populacji Polaków powyżej 15 roku życia. W zestawieniu kwartalnym, od pierwszej połowy 2001 roku utrzymuje się stały, ale nieznaczny przyrost liczby osób posiadających dostęp – 1%. Na koniec czerwca br. deklarowało go 24% ankietowanych. 4% badanych planuje go uzyskać w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Odsetek osób korzystających z Internetu przynajmniej raz w miesiącu wynosił w pierwszym półroczu średnio 18%. 40% z nich deklaruje korzystanie z Internetu 3 – 5 razy w tygodniu lub częściej. Większość internautów to mężczyźni (56%). Większość internautów to osoby w wieku 15 – 29 lat (66%), z wykształceniem średnim (38%) i podstawowym (30%). Internauci z wykształceniem wyższym stanowią 24% populacji internetowej. Jedna trzecia internautów nie ukończyła 20 roku życia, a jedynie 5% to osoby powyżej 50 roku życia. Internauci najczęściej zamieszkują województwa: mazowieckie (15%), śląskie (11%), małopolskie (10%), dolnośląskie (8%) i wielkopolskie (8%). Jednocześnie na wsi (21%) i w małych miasteczkach do 20 tys. mieszkańców (13%) mieszka ich niemal dwukrotnie więcej niż w miastach powyżej 500 tys. osób (19%). Najmniej internautów pochodzi z województw świętokrzyskiego (2%) i lubuskiego (3%).