4pi znów testuje

Warszawska firma konsultingowa 4pi uruchomiła drugą edycję bezpłatnych testów bezpieczeństwa (BTB). Tym razem całość procesu jest obsługiwana przez aplikację web, która umożliwia złożenie zlecenia na wykonanie testów.

Usługa jest bezpłatna i ma na celu weryfikację poprawności konfiguracji serwerów i aktywnych urządzeń sieciowych m.in. pod kątem usług HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP czy SSH. Testy obejmują także próby włamania z wykorzystaniem znanych luk systemowych. Po ich przeprowadzeniu klienci otrzymują raport, weryfikowany przez inżynierów bezpieczeństwa, omawiający poziom zabezpieczenia testowanych systemów. Zestawienie obejmuje także wykaz zainstalowanych aplikacji takich jak komunikatory czy multimedialne odtwarzacze, których niezaktualizowane wersje mogą ułatwić atak z zewnątrz. - Do tej pory przestestowaliśmy kilkaset maszyn - powiedział Jakub Szalaty, dyrektor dzialu rozwoju 4pi. - Nasza akcja ma na celu podniesienie świadomości polskich przedsiębiorstw w dziedzinie bezpieczeństwa ich systemów informatycznych.

więcej informacji:

www.4pi.pl