4Media zablokowane

Sąd zajął udziały firmy w jej spółkach zależnych.

Tym samym sąd wykonał postanowienie z 1 marca br. podjęte w sprawie wierzytelności 4Mediów względem OMD Polska.

Do dziś na konto agencji wpłynąć miało 0,4 mln zł. Ostatnio strony zawarły bowiem umowę dotyczącą rozłożenia na raty zadłużenia 4Mediów. Na podstawie tego porozumienia, pozostała część zadłużenia zostanie przekazane na konto OMD najpóźniej 15 lipca.

Spółka otrzymała ponadto ostatnio sądowy nakaz zapłaty 4 mln zł Yawalowi, w zamian za udziały w spółkach Y-Net i Y-Press. 4Media zamierzają spłacić wszystkie należności po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym akcji serii F i G.

Wczoraj 4Media poinformowały o poddaniu swojego sprawozdania finansowego za I półrocze br. audytowi MOORE STEPHENS Trzemalski, Krynicki i Partnerzy.

<i>Źródło: Reuters</i>