42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci

Według najnowszych badań NetTrack SMG/KRC z okresu marzec-maj 2007 r. liczba polskich internautów od kilku miesięcy utrzymuje na zbliżonym poziomie. W {{a:HTTP://www.internetstandard.pl/news/95877.html}}ubiegłym roku{{/a}} w analogicznym czasie Polaków korzystających z sieci było 11,262 milionów, w tym roku jest to już 12,749 milionów.

Wciąż największą grupą wiekową korzystającą z internetu jest młodzież w wieku 15-24 lata, niewiele mniej osób jest w wieku 25-39 lat. Dobrym znakiem jest stały, choć powolny wzrost internautów w wieku powyżej 40 lat (ok. 30% według najnowszych badań).

42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci
42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci

Najwięcej osób deklaruje średnie wykształcenie- 41%, a najmniej zasadnicze 11,9%.

42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci

Polski internauta to przede wszystkim osoba, która korzysta stale z internetu od kilku lat (od ponad 3 lat korzysta ponad 50%). Najmniej liczni są nowicjusze z kilkumiesięcznym stażem - w sumie ok. 15%.

64,8% internautów korzysta codziennie lub prawie codziennie z internetu, zdecydowanie najczęściej w domu (79,4%) i w pracy (27%). Coraz rzadziej korzysta się z kawiarenek internetowych (obecnie zaledwie 2,8%, rok temu było to 5,5%).

42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci

Podobnie jak w ostatnich miesiącach najbardziej rozpoznawalnymi markami w internecie w Polsce jest Onet, Google i Allegro. W ciągu ostatniego miesiąca odwiedzenie tych stron deklaruje kolejno 62,3%, 85,3% oraz 61,8% internautów.

42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci

Badanie ankietowe metodą face-to-face przeprowadzono na próbie 4960 osób w wieku 15-75 lat w okresie marzec-maj 2007.