3GPP podjęło prace nad standardem Super 3G

Nowo powstałe konsorcjum {{a:HTTP://www.3gpp.org}}3G Partnership Project{{/a}} (składające się z 200 dostawców rozwiązań bezprzewodowych i operatorów) podjęło prace zmierzające do opracowania standardu Super 3G, który pozwoli przesyłać dane drogą radiową w kierunku do użytkownika z szybkością 100 Mb/s.

Konsorcjum uzgodniło, że standardem zajmie się grupa robocza RAN (Radio Access Network) i zobowiązało ją, aby przedstawiła wyniki swoich badań w czerwcu 2006 r. Sam standard powinien być gotowy latem 2007 r.

Propozycję opracowania standardu zgłosiło 26 firm wchodzących w skład konsorcjum, w tym NTT DoCoMo, Alcatel, Cingular Wireless, Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia, Nortel, Qualcomm, Siemens, T-Mobile i Vodafone.

Bodźcem do podjęcia inicjatywy były wyniki ostatnich warsztatów RAN Longterm Evolution Workshop. Na warsztatach tych nie wskazano na określoną technologię, wymieniając tylko takie, jak: HSDPA (High-speed Downlink Packet Access), EV-EDO (Evolution-Data Only), UMTSC (Universal Mobile Telecommunications System) czy OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

W sieciach OFDM dane można transmitować w kierunku do użytkownika z szybkością od 1 do 1,5 Mb/s (a w przeciwnym kierunku z szybkością od 300 do 500 Kb/s). Największe szybkości oferuje technologia HSDPA - do 14, 4Mb/s.

Dostępne obecnie technologie 3G (takie jak EV-DO i UMTS) oferują szybkości odpowiednio 2, 4 Mb/s i 384 Kb/s. Obie technologie są oparte na CDMA (Code Division Multiple Access).

Biorąc pod uwagę możliwości wymienionych powyżej technologii i fakt, że trwają już prace na technologiami czwartej generacji (4G), niektórzy analitycy kwestionują potrzebę opracowania standardu Super 3G. Testowane już sieci 4G (oparte całkowicie na protokole IP) osiągają szybkości od 100 do 300 Mb/s.