Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

34 mln w Sieci przez AOL

AOL TW poinformował, że od końca grudnia ub. roku pozyskał milion nowych użytkowników. Liczba subskrybentów usług AOL przekracza tym samym 34 miliony.

Zdaniem analityków liczba użytkowników korzystających z usług dostępowych dial-up AOL TW rośnie jednak coraz wolniej, głównie za sprawą ekspansji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. „Jeśli taka stopa przyrostu liczby użytkowników nadal się utrzyma, AOL TW nie osiągnie zakładanych na koniec tego kwartału rzędu wielkości subskrybentów” – powiedział jeden z analityków z firmy Goldman Sachs. Według oceny firmy aby osiągnąć zakładany wynik AOL powinien przyłączać średnio dziennie 16,1 tys. nowych użytkowników, tymczasem przyłącza 10,9 tys.

Mniejsza liczba przyłączeń będzie miała jednak niewielkie przełożenie na wyniki finansowe tego kwartału części subskrypcyjnej firmy i całego AOL. Przychody będą niższe odpowiednio o 1% i 0,3%, zakładając że spadną o 5 do 20 mln USD. Zależą one jednak jeszcze od wysokości przychodu w przeliczeniu na użytkownika – większe wpływy mogą zniwelować niekorzystny, niższy przyrost użytkowników.

Obecnie AOL TW po nieudanej próbie przejęcia Comcast od AT&T Broadband gorączkowo poszukuje możliwości podpisania umowy, która umożliwiłaby mu świadczenie dostępu poprzez sieci telewizji kablowej.