30% członków społeczności biznesowych spotyka się również poza siecią

Połowa użytkowników biznesowych serwisów społecznościowych nawiązała dzięki nim nowe znajomości, a na wspólne przedsięwzięcie z osobą poznaną w serwisie zdecydował się co piąty zarejestrowany - wynika z badania przeprowadzonego przez Gemius na zlecenie serwisu Profeo.pl.

Prawie 80% użytkowników społeczności biznesowych (takich jak linkedin.com, Profeo.pl czy Goldenline.pl) pracuje zawodowo, a serwisy te są dla nich źródłem wiedzy na temat rynku.

Większość tworzy własne sieci kontaktów, do których zaprasza zarówno osoby już sobie znane, jak i te, poznane dopiero w serwisie, a tylko 7% badanych ogranicza listę znajomych w serwisie do osób poznanych wirtualnie.

Co dziesiąta sieć kontaktów liczy więcej niż sto nazwisk.

Znajomości nawiązane za pośrednictwem portalu są utrzymywane także poza nim: preferowanymi sposobami kontaktu są e-mail i telefon. Co trzeci ankietowany spotkał się z osobą, z którą skontaktował się w biznesowym portalu społecznościowym, a 21% badanych zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z takim znajomym.

Badanie Profeo.pl wskazuje także na wysoki poziom zaufania, jaki użytkownicy mają do osób poznanych dzięki sieciom biznesowym. Rekomendacje "społecznościowych" znajomych są wiarygodne dla większości badanych (82%). Co trzeci respondent wykorzystał zawodową radę udzieloną przez osobę poznaną za pośrednictwem portalu, a jedna na pięć osób (21%) skorzystała z poleconej konferencji czy szkolenia.