Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

3 na 4 komórki sprzedawane w Europie mają wbudowany fotoaparat

IDC przedstawiło wyniki badań za trzeci kwartał 2004 roku, z których wynika, że rynek telefonii komórkowej rośnie z dynamika 24% rocznie. Liczba sprzedanych w Europie telefonów wyniosła w 2004 roku - według szacunków IDC - ponad 34 mln.

72% telefonów komórkowych sprzedawanych w Europie ma wbudowany aparat fotograficzny. W trzecim kwartale 2003 roku mogło się nim pochwalić jedynie 11% telefonów. Liczba takich telefonów komórkowych wzrosła aż o 600%.

Coraz więcej telefonów ma wbudowane fotoaparaty o lepszych parametrach. Matryce 1,3M mają właściwie stać się już standardem w bieżącym roku. Aż 80% sprzedanych w 2004 roku komórek miało kolorowe wyświetlacze. W 2003 roku miało go jedynie 49% telefonów.

Najwięcej telefonów w Europie sprzedaje Nokia - 34,3%, Siemens - 15,2% oraz Samsung - 13,2% i Sony Ericsson - 12,9%