25% aplikacji webowych jest niebezpiecznych

Według badania przeprowadzonego przez firmę Corsaire, zajmującą się bezpieczeństwem danych, 25% aplikacji webowych jest niebezpiecznych dla ich użytkowników. Zagrożenia te mają powodować krytyczne luki lub podatność na ataki z zewnątrz. Badaniu zostały objęte aplikacje, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich 6 lat.

Badaniu zostały poddane aplikacje webowe wykorzystywane przez czołowe firmy z wielu sektorów z Europy, Australii, Stanów Zjednoczonych i Azji. Chociaż poziom bezpieczeństwa takich aplikacji wyraźnie się zwiększył w tym okresie, to jednak 25% z nich stanowiła poważne zagrożenie dla działalności wykorzystujących ich firm. Zawierały one krytyczne luki, które mogły być przyczyną nie tylko wycieku poufnych danych, ale także ich bezpowrotną utratą. Zagrożenie stwarzane przez pozostałe 75% oprogramowania zostało określone jako "średnie" lub "niskie".

Według Martina O'Neala zdecydowana większość zagrożeń stwarzanych przez tego typu aplikacje mogłaby zostać wyeliminowana, gdyby tylko ich producenci zwrócili na to większą uwagę podczas ich pisania. Stwierdził on również, że to w interesie przedsiębiorców powinno leżeć wymuszenie na firmach programistycznych większych wymagań bezpieczeństwa w oferowanych przez nie produktach.