Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

21 mln zł dla Crowley Data Poland

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony do 59 mln zł. Pozyskane środki firma przeznaczy na działalność inwestycyjną i operacyjną.

Crowley Data Poland została dofinansowana kwotą ponad 21 mln zł. Nowe udziały, podwyższające kapitał zakładowy spółki z 38 do 59 mln zł, objęła Crowley Data L.L.C. Nie zmieniła się struktura udziałów - spółka nadal w 100% należy do grupy kapitałowej Crowley.

Jak informuje zarząd firmy, pozyskane środki będą przeznaczane na działalność inwestycyjną i operacyjną. Nowe udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym.