2006 rok finansów Netii

Przychody Netii za 2005 rok wyniosły 908,6 mln zł, wykazując wzrost o 5% w porównaniu z 2004 rokiem. Zysk netto za 2005 rok wyniósł 60,2 mln zł, osiągając marżę zysku netto na poziomie 6,6%. Na 2006 rok Netia planuje inwestycje, nie wyklucza fuzji i przejęć.

Przychody za IV kwartał 2005 roku wyniosły 237,1 mln zł, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do IV kwartału 2004 roku.

Strata netto wyniosła 11,1 mln zł za IV kwartał 2005 roku wobec zysku netto w kwocie 22,8 mln zł za III kwartał 2005 roku. Poziom straty uwzględnia ujemny wpływ obciążenia z tytułu podatku odroczonego w kwocie 19,0 mln zł i udział Netii w stracie odnotowanej przez spółkę P4 w kwocie 2,5 mln zł.

EBITDA za 2005 rok wyniosła 338,8 mln zł, wykazując wzrost o 5% w porównaniu do 2004 roku i osiągając marżę EBITDA na poziomie 37,3%. EBITDA za IV kwartał 2005 roku wyniosła 72,4 mln zł.

Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe, takich jak pośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe, usługi sieci inteligentnej, zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej w IV kwartale 2005 roku do 52%, osiągając wartość 121,1 mln zł, z poziomu 38% w IV kwartale 2004 roku. Równocześnie udział przychodów ze sprzedaży powyższych produktów w przychodach z działalności telekomunikacyjnej za 2005 rok wzrósł do poziomu 46%, osiągając wartość 413,2 mln zł (107,1 mln euro), z poziomu 36% w 2004 roku.

Liczba aktywnych portów ADSL wzrosła do 38.640 na dzień 31 grudnia 2005, osiągając 9% udział w liczbie linii dzwoniących ogółem. Na dzień 24 lutego 2006 roku liczba aktywnych portów ADSL wyniosła 40.855.

Średni miesięczny przychód na linię, w odniesieniu wyłącznie do bezpośrednich usług głosowych, zmniejszył się o 13% do kwoty 91 zł w IV kwartale 2005 roku w porównaniu do 105 zł w IV kw. 2004 roku, co odzwierciedla ogólny trend obniżki taryf w branży.

Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii, stwierdził - Udział w P4 - spółce rozwijającej usługi komórkowe, w której naszym partnerem jest grupa Novator - stwarza możliwość dalszego wzmocnienia oferty produktowej Netii poprzez dodanie usług komórkowych i konwergentnych, a tym samym zaoferowania naszym klientom pełnego wachlarza usług telekomunikacyjnych. Budowa sieci dostępowej w technologii WiMAX pozwoli nam dodatkowo na ekspansję geograficzną i poszerzenie bazy klientów w sposób efektywny kosztowo.

Prezes dodał też - Zamierzamy wykorzystać większość wypracowanych w ciągu roku wolnych środków pieniężnych na inwestycje. Oczekujemy, że dzięki tym nakładom tempo organicznego wzrostu przychodów powróci do poziomów dwucyfrowych zarówno w 2007 r. jak i 2008 roku, a marża EBITDA przekroczy poziom 30% w 2007 roku oraz 35% w 2008 roku. Równocześnie każdy sukces w zakresie fuzji i przejęć, której to działalności nie zaprzestajemy, będzie stanowić podstawę do przekroczenia naszych założeń strategicznych.