Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

2003: wzrost transakcji online

Z podsumowania przygotowanego przez internetowe centrum autoryzacyjne eCard wynika, że w minionym roku zwiększyła się liczba przeprowadzanych transakcji. Jednocześnie wzrosła średnia wartość operacji przeprowadzanych w Sieci w porównaniu z 2002 rokiem.

Przedstawiciele eCard zaznaczają, że miniony rok upłynął pod znakiem dwukrotnego wzrostu obrotów oraz liczby transakcji przeprowadzanych przez klientów sklepów, które obsługuje centrum autoryzacyjne.

Średnia wartość transakcji wyniosła 253,83 zł i była o 14% wyższa niż przeciętna operacja w 2002 roku.

W minionym roku klienci sklepów internetowych obsługiwanych przez eCard, opłacając kartami płatniczymi 205 640 transakcji, wydali 52,2 mln zł. W samym grudniu 2003 r. eCard obsłużył prawie 35 tysięcy transakcji na łączną kwotę 9,8 mln zł. Jak podaje centrum autoryzacyjne, cały czwarty kwartał ubiegłego roku zamknął się kwotą 21 mln zł oraz 76,2 tys. transakcji.

”Na taki wynik w czwartym kwartale wpłynęły głównie trzy czynniki: „gorączka” świątecznych zakupów, akcja promocyjna prowadzona przez nas wspólnie z Visa International pod nazwą „hasta la VISA!” oraz start sprzedaży biletów pierwszego taniego przewoźnika lotniczego” – skomentował Piotr Kaczanowski, zastępca dyrektora sprzedaży i marketingu w eCard.

Na koniec 2003 roku z usług eCard korzystało 353 klientów.