2003 - 2005: dwucyfrowe wzrosty rynku IT w Polsce

Według nowego raportu European Information Technology Observatory (EITO), w 2004 roku rynek teleinformatyczny (ICT) w Europie wzrośnie o 3,1%. W 2003 roku wzrost wyniósł zaledwie 0,8%, zatem nieprzypadkowo raport nosi tytuł "Wyjście z tunelu". Rynek teleinformatyczny w Europie Środkowej będzie przy tym rósł znacznie szybciej niż w Zachodniej: dość przytoczyć prognozę, wedle której wydatki na informatykę w Polsce będą w latach 2003 - 2005 rosły średnio rocznie 12%.

Wartość rynku ICT w Europie Środkowo Wschodniej wzrośnie w br. o 8,21%, do 42 mld EUR - ocenia EITO.

Polska ma potencjał

Największe wydatki na inwestycje informatyczne w ub. roku także zostały położone w Polsce (niemal 4 mld EUR), wobec np. 2,6 mld EUR w Czechach i 1,95 mld EUR na Węgrzech. Niekorzystnie wypada jednak porównanie proporcji wydatków na IT do PKB - w Polsce wydatki na informatykę stanowiły 2%, poniżej średniej dla regionu wynoszącej 2,5%. Proporcjonalnie najwięcej inwestuje się w informatykę na Węgrzech - 3,5% PKB, w Czechach (3,3%) i Estonii (3,1%). Jednocześnie jednak tempo wzrostu inwestycji w informatykę będzie w Polsce należało do największych - w latach 2003 - 2005 wydatki na IT będą średnio rocznie rosły o 12% (szybciej tylko na Litwie - 12,5%, na Węgrzech np. 10%, a w Czechach 8,7%).

Także wydatki na telekomunikację były w ub. r. naszym kraju zdecydowanie najwyższe i wyniosły niemal połowę wydatków krajów regionu (10,8 mld EUR wobec 22,9 mld EUR ogółem). Wydatki na telekomunikację wyrażane jako odsetek PKB stanowiły 5,4%, tyle co średnia dla regionu (więcej np. w krajach bałtyckich - w Estonii - 7,5%, na Łotwie - 7,6% i na Węgrzech - 7,2%; znacznie mniej na Słowacji - 4% i w Słowenii - 4%). Najszybszy rozwój w latach 2003 - 2005 będzie udziałem Polski (7,7-proc. średni roczny wzrost rynku ITC), Litwy (7,8%) i Estonii (6,5%). W Czechach rynek będzie rósł już tylko w tempie 2,8%, na Słowacji - 2,1%, a na Węgrzech - 4,2%.

Wyjście z tunelu

Wartość rynku telekomunikacyjnego w tym samym czasie wzrośnie o 3,8%, do 317 mld EUR. Wydatki na ICT na świecie powinny według cytowanego raportu EITO osiągnąć 2,16 bln EUR, a więc o 4,3% wyżej niż w roku ubiegłym. W zachodniej Europie w najszybszym tempie będzie rósł rynek hiszpański, poniżej średniego tempa - niemiecki i francuski. Wartość rynku IT w krajach Europy Zachodniej wzrośnie do końca br. o 2,4%, do 294 mld EUR (w ub. roku wzrost wyniósł ok. 1,2%).

EITO przewiduje ponadto, że liczba użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu - licząc usługi DSL oraz dostęp przez modemy kablowe podłaczane do sieci operatorów telewizji kablowych, wzrośnie do 2007 roku trzykrotnie, do 62 milionów. Licząc od poziomu z roku 2002, średni roczny wzrost liczby linii ADSL w okresie 2002 - 2006 w Europie Zachodniej będzie wynosił 39%, przeciętnie na tle reszty świata. W naszym regionie wyniesie tymczasem 103%. Na koniec 2006 roku w Europie Środkowo Wschodniej będzie 2,2 mln użytkowników ADSL - a w Europie Zachodniej 35,8 mln.

Zatrudnić informatykę w firmie

Pomimo dobrych wskaźników autorzy raportu dowodzą, że jest wiele czynników spowalniających rozwój rynku ICT, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one zagadnienia tak odległe od siebie jak niska kultura technologiczna i brak umiejętności oraz słabość ekonomiczna, potrzeba oszczędności i tendencja do wyzyskiwania wcześniejszych inwestycji.

Firmy europejskie zatrudniające do 100 osób wydały 28% wszystkich ubiegłorocznych wydatków na Starym Kontynencie; te zatrudniające od 100 do 500 - 26%, a resztę (46%) duże i wielkie firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników. Oceniając zaawansowanie małych i średnich firm (20 - 499 pracowników), analitycy EITO ustalili, że 36% z nich to maruderzy, 29% - stosuje taktykę "czekaj i patrz", 17% to szybko podążający za nowinkami technologicznymi, zaś 18% to firmy "zorientowane na informatykę".