Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

100 tys. nieruchomości w gazeta.pl

Gazeta.pl jest obecnie największym internetowym publikatorem ogłoszeń, z których najwięcej dotyczy właśnie sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości.

Liczba ogłoszeń o nieruchomościach w gazeta.pl przekroczyła 100 tys. Portal posiada obecnie tym samym największą liczbę ogłoszeń tego typu. Bezpośrednią konkurencję w tym względzie stanowią dla niegol Trader.pl (blisko 95 tys. anonsów) i Gratka.pl (niemal 68 tys.).

Najwięcej ogłoszeń dotyczy sprzedaży, kupna lub wynajmu mieszkań. Wszystkie ogłoszenia są umieszczane bezpłatnie - przez Internet lub przy zamawianiu ogłoszenie do papierowego wydania GW. Portal zarabia na udostępnianiu uaktulnianej bazy na komputerze klienta i w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie innych modeli płatności za dostęp do ogłoszeń publikowanych w Gazeta.pl.

Nieruchomości są obecnie największym działem serwisu Ogłoszenia w gazeta.pl, w którym znajduje się łącznie o nieruchomościach są częścią serwisu Ogłoszenia (łącznie 172 tys.).