1 stycznia Dniem Domeny Publicznej

Również i w nadchodzącym 2009 roku na dzień 1 stycznia przypada święto domeny publicznej tj. "uwolnionej" twórczości będącej skarbcem kultury dostępnej w internecie dla wszystkich na równych prawach, bez żadnych ograniczeń i opłat.

Koalicja Otwartej Edukacji wraz z partnerami (Fundacją Nowoczesna Polska, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska) promuje akcję "uwalniania" twórczości tych autorów, których dzieła z dniem 1 stycznia 2009 r. przejdą do domeny publicznej i będą mogły być udostępniane w internecie (mija właśnie 70 lat od ich śmierci, autorskie prawa majątkowe wygasają).

Na stronie KOE opublikowano listę blisko 500 nazwisk pisarzy polskich i zagranicznych, których utwory mogą być zdigitalizowane i upublicznione w internecie. W procesy digitalizowania książek, które na początku 2009 r. zasilą domenę publiczą aktywnie włączyli się twórcy polskich bibliotek cyfrowych.

Zwolennicy otwartego dostępu do wiedzy i "uwalniania" jej w internecie przekonują, że restrykcyjne prawo autorskie jest poważną barierą utrudniającą dalszy rozwój nauki, kultury literatury i sztuki. Dopiero np. w 2020 roku możliwe będzie prawne upowszechnienie w internecie utworów Marka Hłaski i Witolda Gombrowicza, w 2060 powieści Marii Kuncewiczowej; twórczość Czesława Miłosza zasili domenę publiczną dopiero w 2075 r. Niedawno uroczyście świętowano "uwolnienie" twórczości Bolesława Leśmiana.

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Źródło: http://koed.org.pl