Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

1 stycznia Dniem Domeny Publicznej

Również i w nadchodzącym 2009 roku na dzień 1 stycznia przypada święto domeny publicznej tj. "uwolnionej" twórczości będącej skarbcem kultury dostępnej w internecie dla wszystkich na równych prawach, bez żadnych ograniczeń i opłat.

Koalicja Otwartej Edukacji wraz z partnerami (Fundacją Nowoczesna Polska, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska) promuje akcję "uwalniania" twórczości tych autorów, których dzieła z dniem 1 stycznia 2009 r. przejdą do domeny publicznej i będą mogły być udostępniane w internecie (mija właśnie 70 lat od ich śmierci, autorskie prawa majątkowe wygasają).

Na stronie KOE opublikowano listę blisko 500 nazwisk pisarzy polskich i zagranicznych, których utwory mogą być zdigitalizowane i upublicznione w internecie. W procesy digitalizowania książek, które na początku 2009 r. zasilą domenę publiczą aktywnie włączyli się twórcy polskich bibliotek cyfrowych.

Zwolennicy otwartego dostępu do wiedzy i "uwalniania" jej w internecie przekonują, że restrykcyjne prawo autorskie jest poważną barierą utrudniającą dalszy rozwój nauki, kultury literatury i sztuki. Dopiero np. w 2020 roku możliwe będzie prawne upowszechnienie w internecie utworów Marka Hłaski i Witolda Gombrowicza, w 2060 powieści Marii Kuncewiczowej; twórczość Czesława Miłosza zasili domenę publiczną dopiero w 2075 r. Niedawno uroczyście świętowano "uwolnienie" twórczości Bolesława Leśmiana.

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Źródło: http://koed.org.pl