1/3 treści w Internecie to porno

Według ostatniego badania przeprowadzonego przez specjalistów ds. bezpieczeństwa z firmy Optenet, ponad 1/3 treści znajdujących się w Internecie ma charakter pornograficzny.

Jest to znacznie więcej, niż udział pozostałych treści. W porównaniu z danymi z 2006 roku, wskaźnik ten spadł zaledwie o 1% (do 36%), jednak liczba stron z takimi treściami wzrosła do ponad 155 milionów.

Udział pozostałych treści kształtował się następująco:

- ecommerce 11%

- podróże i reklamy po 7%

- fora dyskusyjne 7,3%

- edukacja 2,09%

- muzyka 1,84%

Alarmujące są natomiast dane dotyczące najmniejszych zarejestrowanych grup, których udział wzrósł bardzo wyraźnie. Znalazły się wśród nich strony traktujące o:

- pornografii dziecięcej (wzrost o 18,4%)

- anoreksji i bulimii (+470%)

- przemocy (+70%)

- rasizmie (+70%)

Na dzień dzisiejszy wartość treści pornograficznych przesyłanych na telefony Europejczyków wynosi około 775 mln dolarów. Według firmy badawczej Gartner, wartość ta w 2012 roku osiągnie 1,5 mld dolarów.