0,035% e-commerce w PolCardzie

W ciągu trzech kwartałów PolCard autoryzował w Internecie transakcje o wartości 2,4 mln zł, podczas gdy łączna wartość transakcji kartami autoryzowanych w tym czasie przez centrum wyniosła w Polsce 6,8 mld zł.

Wartość wszystkich transakcji dokonanych w Polsce za pomocą kart do końca września br. wyniosła 6,8 mld zł., co przekłada się na średnią wartość transakcji w wysokości 145 zł i 17 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Liczba transakcji w sieci PolCardu wyniosła 46,5 mln i oznacza w stosunku do trzech kwartałów 2001, wzrost o 35%. Udział kart elektronicznych (Visa Electron, Maestro, POLCARD BIS) w całości obrotów na karty wynosił: 60% w liczbie transakcji i 46,6% w ich wartości.

W sieci internetowej PolCardu działa ok. 100 placówek. Liczba przeprowadzonych w nich transakcji w okresie od stycznia do września wynosiła ponad 12,1 tys. zł na ogólną kwotę niemal 2,4 mln zł. Średnia wartość transakcji wynosiła 196 zł (o 51 zł więcej niż średnia wartość dla sprzedaży tradycyjnej). Zanotowano 53% wzrost ilości i 60% wzrost wartości transakcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.