Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kryzys w social media

Celem raportu jest pokazanie, czy polscy specjaliści w zakresie mediów społecznościowych w różnych firmach odnotowali do tej pory kryzys, jaka jest skala tego zjawiska w Polsce oraz czy firmy są pod względem proceduralnym przygotowane do sytuacji kryzysowych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badań rynku i opinii SW Research, na autorskim systemie 3S, w listopadzie 2012 roku.

Raport jest podzielony na dwie części: pierwsza charakteryzuje zjawisko kryzysu komunikacyjnego w social media w Polsce, druga pokazuje, jak polskie firmy są do niego przygotowane.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.