Temat: mydoom

Nieustraszeni autorzy MyDooma
MyDoom powraca, autorzy szukają pracy