Temat: Connect

Europa otwiera się na sprzedaż cyfrowej muzyki
Connect będzie sprzedawał filmy