Listonic - lista zakupów w Internecie

Listonic to polski serwis internetowy umożliwiający tworzenie, przechowywanie i drukowanie list zakupów, do których możesz mieć dostęp zarówno z komputera, jak i telefonu komórkowego.

Listonic - lista zakupów w Internecie

Listonic

Osoby robiące zaplanowane zakupy wydają mniej pieniędzy niż ci, którzy podejmują decyzje w sklepie. Dlatego warto robić listy zakupów. Listonic dodatkowo proponuje, byś porzucił stare przyzwyczajenia i zamiast zapisywać kolejne pozycje na kartce sporządzał listę zakupów online.

Aby korzystać z serwisu, musisz się zarejestrować. Listy tworzy się bardzo łatwo: najpierw podajesz nazwę, a potem, na kolejnym ekranie, dodajesz do listy produkty. Możesz tworzyć niezależnie dowolnie dużo list, np. na zwykłe zakupy, na specjalne okazje itd. Dużą zaletą jest możliwość ustalania praw dostępu do każdej listy z osobna. Dzięki temu niektóre listy możesz przygotowywać wspólnie z członkami rodziny czy znajomymi, a inne, mające charakter prywatny, wyłącznie samodzielnie. Jest tylko jeden problem: osoba, z którą masz zamiar współdzielić listę zakupów, musi mieć konto w Listonicu. Nie da się importować znajomych z innych serwisów czy też po prostu podając ich adresy e-mailowe.

Poszczególne pozycje na liście edytujesz w trzech trybach. Użycie jednego trybu nie wyklucza użycia innego w tej samej liście. Tryb prosty pozwala wprowadzić tylko nazwę produktu, tryb tekstowy służy do wpisywania lub kopiowania od razu większej ilości pozycji (każda musi się znajdować w oddzielnym wierszu), a w trybie zaawansowanym możesz każdy produkt opatrzyć opisem oraz określić potrzebną ilość i jednostkę miary (np. kilogramy, litry)

Dowolną pozycję na liście możesz wyedytować ponownie, usunąć, przesunąć w górę/w dół lub oznaczyć jako zrealizowaną (przy nazwie produktu pojawia się wówczas charakterystyczny "ptaszek"). Opcja Edytuj notatkę pozwala na dopisanie kilku słów wyjaśnienia do listy. Całą listę da się wydrukować, skopiować (by na jej podstawie utworzyć nową), wysłać e-mailem oraz zamknąć - ta ostatnia czynność jest odwracalna.

Dostęp do mobilnej wersji usługi jest możliwy z każdej komórki wyposażonej w przeglądarkę internetową. Inny sposób to zainstalowanie w telefonie specjalnej aplikacji, która występuje w trzech wersjach: dla typowych urządzeń, w tym z Symbianem, dla komórek z Windows Mobile oraz dla iPhone’a.

Z Listonica możesz także korzystać za pośrednictwem wtyczki do Firefoksa, która potrafi m.in. automatycznie kopiować do listy zakupów produkty zaznaczone na stronie WWW.