xDSL na Wyspach: powszechniejszy i bardziej znany

30 tys. użytkowników przybywa co tydzień brytyjskiej społeczności internautów z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Na Wyspach jest ich już w sumie 1,4 mln - podaje urząd regulacyjny Oftel.

Kwartalny sondaż Regulatora dowodzi przede wszystkim wzrostu użytkowania szerokiego pasma. Wyniki wskazują, że rośnie także upowszechnienie informacji o szybszej metodzie dostępu do Sieci.

Badanie Oftela wskazuje, że obecnie średnio 1 na 10 brytyjskich domów z dostępem do Internetu korzysta z usługi szerokiego pasma. Zainteresowanie i świadomość społeczna w ostatnim czasie dramatycznie wzrosła: odsetek internautów, którzy wiedzieli o istnieniu usług szerokopasmowych wzrósł z 53% w lutym ub. roku do 84% w listopadzie ub. roku. Głównym czynnikiem była zapewne intensywna kampania informacyjna prowadzona przez British Telecommunications.

Jedna trzecia z badanych internautów chciała dowiedzieć się czegoś więcej o usługach szerokopasmowych. Zdecydowana większość z tej grupy (71%) interesowała się w szczególności ceną, ale – w dalszej kolejności - także technologią i korzyściami w porównaniu z innymi metodami dostępu.

Oftel przypomina, ze według jego badania z sierpnia ub. roku, ok. jednej trzeciej użytkowników korzystających z dial-up lub ISDN było zainteresowanych zmianą sposobu dostępu na usługę szerokopasmową. Odpowiada to około 3 mln gospodarstw z dostępem do Internetu.

60% obecnych użytkowników szerokiego pasma wskazywało prędkość transmisji danych jako czynnik decydujący o dokonanej przez nich zmianie. 80% z nich codziennie korzysta z Internetu, 97% wykorzystuje Internet do obsługi poczty elektronicznej. 80% szuka informacji o usługach turystycznych, 76% - wymienia pliki z rodziną i przyjaciółmi, a 74% - robi zakupy. 70% szerokopasmowców pobiera pliki z Internetu – oprogramowanie i jego aktualizacje, zaś około połowy przyznaje się także do ściągania plików z muzyką. Użytkownicy szerokopasmowi spędzają niemal dwa razy więcej czasu w Sieci niż przeciętny internauta – średnio 17 godzin tygodniowo (przeciętny użytkownik Internetu – 9 godzin tygodniowo). 95% użytkowników jest ponadto zadowolonych z poziomu świadczonej usługi.

Według badania Oftela, około 13% użytkowników biznesowych łączy się poprzez szerokie pasmo (DSL lub modem kablowy). Blisko połowa z tych małych i średnich firm ocenia, że korzyścią z usługi jest oszczędność czasu i zwiększenie wydajności pracy. Ponadto model stałej opłaty za nieograniczony dostęp umożliwia lepszą kontrolę kosztów. 44% firm podłączonych do Internetu inaczej niż przez dial-up było zainteresowanych łączem SDSL (symetrycznej linii cyfrowego dostępu abonenckiego). Ok. 25% respondentów stwierdziło, że szybkość transmisji jest główną korzyścią, jakiej oczekują po SDSL.