Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

xDSL na Wyspach: powszechniejszy i bardziej znany

30 tys. użytkowników przybywa co tydzień brytyjskiej społeczności internautów z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Na Wyspach jest ich już w sumie 1,4 mln - podaje urząd regulacyjny Oftel.

Kwartalny sondaż Regulatora dowodzi przede wszystkim wzrostu użytkowania szerokiego pasma. Wyniki wskazują, że rośnie także upowszechnienie informacji o szybszej metodzie dostępu do Sieci.

Badanie Oftela wskazuje, że obecnie średnio 1 na 10 brytyjskich domów z dostępem do Internetu korzysta z usługi szerokiego pasma. Zainteresowanie i świadomość społeczna w ostatnim czasie dramatycznie wzrosła: odsetek internautów, którzy wiedzieli o istnieniu usług szerokopasmowych wzrósł z 53% w lutym ub. roku do 84% w listopadzie ub. roku. Głównym czynnikiem była zapewne intensywna kampania informacyjna prowadzona przez British Telecommunications.

Jedna trzecia z badanych internautów chciała dowiedzieć się czegoś więcej o usługach szerokopasmowych. Zdecydowana większość z tej grupy (71%) interesowała się w szczególności ceną, ale – w dalszej kolejności - także technologią i korzyściami w porównaniu z innymi metodami dostępu.

Oftel przypomina, ze według jego badania z sierpnia ub. roku, ok. jednej trzeciej użytkowników korzystających z dial-up lub ISDN było zainteresowanych zmianą sposobu dostępu na usługę szerokopasmową. Odpowiada to około 3 mln gospodarstw z dostępem do Internetu.

60% obecnych użytkowników szerokiego pasma wskazywało prędkość transmisji danych jako czynnik decydujący o dokonanej przez nich zmianie. 80% z nich codziennie korzysta z Internetu, 97% wykorzystuje Internet do obsługi poczty elektronicznej. 80% szuka informacji o usługach turystycznych, 76% - wymienia pliki z rodziną i przyjaciółmi, a 74% - robi zakupy. 70% szerokopasmowców pobiera pliki z Internetu – oprogramowanie i jego aktualizacje, zaś około połowy przyznaje się także do ściągania plików z muzyką. Użytkownicy szerokopasmowi spędzają niemal dwa razy więcej czasu w Sieci niż przeciętny internauta – średnio 17 godzin tygodniowo (przeciętny użytkownik Internetu – 9 godzin tygodniowo). 95% użytkowników jest ponadto zadowolonych z poziomu świadczonej usługi.

Według badania Oftela, około 13% użytkowników biznesowych łączy się poprzez szerokie pasmo (DSL lub modem kablowy). Blisko połowa z tych małych i średnich firm ocenia, że korzyścią z usługi jest oszczędność czasu i zwiększenie wydajności pracy. Ponadto model stałej opłaty za nieograniczony dostęp umożliwia lepszą kontrolę kosztów. 44% firm podłączonych do Internetu inaczej niż przez dial-up było zainteresowanych łączem SDSL (symetrycznej linii cyfrowego dostępu abonenckiego). Ok. 25% respondentów stwierdziło, że szybkość transmisji jest główną korzyścią, jakiej oczekują po SDSL.