Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

neostrada tp: 3 miesiące za 3 złote

Od początku listopada, Telekomunikacja Polska oferuje nowym użytkownikom neostrady tp, możliwość korzystania z tej usługi za miesięczną opłatą w wysokości 1 zł + VAT, przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Promocja będzie trwać do końca 2004 roku i w zależności od opcji neostrady tp, na którą się zdecydujemy, czas korzystania z usługi za 1 zł + VAT miesięcznie, wynosić będzie:

- dla opcji 128: miesiąc

- dla opcji 512: dwa miesiące

- dla opcji 1024: trzy miesiące

Okres promocyjny rozpoczyna się z dniem rejestracji usługi. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy zamówią neostradę tp na czas określony - podpiszą umowę na okres 12 miesięcy.

Z początkiem listopada, dla dotychczasowych klientów neostrady tp, rozpoczyna się także inna promocja o nazwie "Więcej za mniej". Jeśli przykładowo klient korzystający do tej pory z neostrady tp 128 wybierze opcję 512, przez pierwsze trzydzieści dni będzie płacił jak za opcję 128 - czyli 59 zł. Podobnie będzie w przypadku zmiany usługi z opcji 512 na 1024 (tu pierwsze trzydzieści dni będzie kosztowało 99 zł - czyli tyle ile kosztuje wersja 512).

Z promocji będą mogli skorzystać klienci, podpisujący aneksy do umów na czas określony tj. 12 miesięcy. Promocja "Więcej za mniej" zakończy się 31 grudnia 2004 r.

Więcej informacji: neostrada tp