Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

neoKartka.pl - case study wdrożenia e-commerce

Na początku 2013 roku Poczta Polska zaprezentowała swoją nową usługę - neoKartka.pl. Serwis umożliwia wysłanie za pośrednictwem Internetu, tradycyjnej kartki pocztowej, która w formie wydruku trafia do adresata. Platforma została wdrożona na zlecenie spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe przez firmę best.net w oparciu o autorski system Extreme Commerce. Poniżej prezentujemy case study tego projektu.

Informacja prasowa: BEST.NET

Dominującą rolę w przedsięwzięciu odgrywał czas, a konkretniej tylko 50-dniowy harmonogram na realizację całego projektu. W tym krótkim okresie z powodzeniem zaimplementowano wiele dedykowanych rozwiązań m.in. wydajny mechanizm generujący neoKartki w formacie plików PDF gotowych do wydruku będących efektem połączenia wielu danych wejściowych. Warto również zaznaczyć, że ilość znaków w treści tworzonych neoKartek jest oparta na specjalnie opracowanym na potrzeby tego projektu algorytmie, który dostosowuje zawartość życzeń do wymogów wydruku.

neoKartka.pl - case study wdrożenia e-commerce

neokartka

Na etapie rozpoczęcia, projekt był odmienny od standardowego schematu tego typu wdrożeń. Rozmowy z dostawcami różnych usług trwały symultanicznie, przez co utrudnione było zaplanowanie którzy kontrahenci będą odpowiedzialni za konkretne aspekty projektu. Klient miał jasną wizję docelowej formuły serwisu. Klarowne cele i bardzo dobra, merytoryczna komunikacja pozwoliła odpowiednio przygotować się do planowania konkretnych działań. Mając kilkunastoletnie doświadczenie we wdrożeniach e-commerce, pracownicy firmy best.net nie spotkali się jeszcze z tak dobrze przemyślaną specyfikacją.

W efekcie po niespełna 2 miesiącach działań stworzono w pełni skastomizowaną platformę zgodną z oczekiwaniami klienta oraz wypracowano złożony system przy zachowaniu przyjaznego dla użytkownika front-endu. Osiągnięta wydajność prac pozwoliła również na uwzględnienie dodatkowych wymagań klienta nie planowanych w fazie wstępnej.