(mega) Outsourcing bije rekordy

Według Datamonitor przedsiębiorstwa i instytucje publiczne na świecie w sposób zasadniczy zwiększają swoje inwestycje w outsourcing IT i procesów biznesowych – w 2003 rok liczba kontraktów o wartości powyżej 100 mln USD wzrosła o niemal połowę, a ich wartość o 44%.

Według Licznika Kontraktów na Usługi Informatyczne opracowywanego przez Datamonitor, liczba wielkich kontraktów o wartości powyżej 100 mln USD wzrosła o 49%, do 244. Liczba kontraktów o wartości powyżej 1 mld USD wzrosła o ponad 100%, do 29.

Według Datamonitor, wzrost wynika przede wszystkim z nowych przetargów w sektorze publicznym ogłoszonych przez instytucje takie jak Narodowa Służba Zdrowia Zjednoczonego Królestwa czy amerykański Departament Obrony, które zatrudniły specjalistów z sektora prywatnego do unowocześnienia istniejącej infrastruktury technologicznej. Największy udział w mega-kontraktach roku 2003 miał IBM Global Services – 21%, za to najbardziej wyraźny wzrost udziału odnotowały Computer Sciences oraz Hewlett-Packard.

W ub. roku outsourcing miał nienajlepszą prasę ze względu na fakt, że klienci jak brytyjski czy amerykański Urzędy Skarbowe miały problemy ze swoimi dostawcami usług. Ostatecznie nie odstręczyło to jednak organizacji od zawierania długich i wielkich kontraktów. Po zakończeniu krytykowanej umowy z EDS, brytyjski urząd podpisał w grudniu nowy kontrakt wartości 5,1 mld USD z Cap Gemini Ernst & Young (nawiasem mówiąc największy kontrakt outsourcingowy w ub. roku).

Ogółem Datamonitor wyśledził w ub. roku kontrakty outsourcingowe o wartości powyżej 100 mln USD na łączną kwotę 119 mld USD. To 44-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2002. Największym klientem był sektor administracji publicznej – na centralnym szczeblach rządowych - który zawarł kontrakty na kwotę 18,5 mld USD, a więc ponad dwukrotnie większą niż w roku 2002. Sektor obronny był drugim pod względem wielkości inwestorem z 18,2 mld USD.

Wyraźnym trendem jest masowy wzrost wykorzystania modelu outsourcingu zagranicznego, kiedy to klienci pozyskują pracę developerów aplikacji oraz zdolności kierownicze w krajach o niskich kosztach pracy, jak Indie czy Chiny.

W ub. roku według Datamonitor zagraniczny outsourcing w największych kontraktach miał udział na poziomie 1,66 mld USD (890-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim!!!). Nadal stanowi to jednak tylko około 1,4% kontraktów.

Firmy takie jak HSBC czy BT Group dostały się zresztą ostatnio pod silny ogień krytyki w związku z planami zastąpienia części miejsc pracy zaplecza i działów informatycznych rekrutowanego dotąd z mieszkańców Wysp zagraniczną siłą roboczą. Zdaniem analityków Datamonitor, pomimo tak dużego wzrostu liczby kontraktów, większość z nich nie przyniesie usługodawcom takich zysków jak legendarne długoterminowe kontrakty z lat 90. - obecnie mamy bowiem zdecydowanie do czynienia z rynkiem kupujących.