mBank ubezpiecza plastik

mBank wprowadził ubezpieczenia od utraty środków na koncie w wyniku kradzieży lub zniszczenia kart płatniczych. Wysokość gwarancji wynosi w zależności od rodzaju karty - maksymalnie do 24 godzin i 20 tys. zł.

mBank wprowadził ubezpieczenie kart we współpracy z TU STU Ergo Hestia. Oprócz gwarancji zabezpieczenia środków pieniężnych zgromadzonych na koncie (do sumy ubezpieczenia) po utracie karty, ubezpieczenie zapewnia pokrycie strat w razie rabunku gotówki pobranej z bankomatu.

mBank gwarantuje zwrot pieniędzy wypłaconych przez nieuprawnioną osobę na 12 godzin przed zastrzeżeniem karty Visa Electron lub Visa Business Electron i na 24 godziny przed zastrzeżeniem karty Visa Gold. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę środków w wyniku nieuprawnionych transakcji sklepowych, internetowych, wypłat bankowych i bankomatowych. Suma ubezpieczenia dla karty Visa Electron wynosi 5000 zł., zaś dla karty Visa Gold – 20000 zł. W skład Pakietu Bezpieczna Karta wchodzi też ubezpieczenie posiadacza karty od rabunku gotówki pobranej z bankomatu w ciągu 1 godziny od dokonania wypłaty. W tym przypadku suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł dla kart Visa Electron i Visa Business Electron oraz 5000 zł dla kart Visa Gold.

Pakiet jest oferowany użytkownikom wszystkich kart Visa wydanych przez mBank, z wyjątkiem eKarty. Zakres ubezpieczenia nie ogranicza się tylko do terenu Polski - obejmuje wypadki na całym świecie. Posiadacze Visa Gold objęci są ubezpieczeniem bezpłatnie, natomiast użytkownicy Visa Electron i Visa Business Electron mogą skorzystać z niej za 2,5 zł miesięcznie.