Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

mBank ubezpiecza plastik

mBank wprowadził ubezpieczenia od utraty środków na koncie w wyniku kradzieży lub zniszczenia kart płatniczych. Wysokość gwarancji wynosi w zależności od rodzaju karty - maksymalnie do 24 godzin i 20 tys. zł.

mBank wprowadził ubezpieczenie kart we współpracy z TU STU Ergo Hestia. Oprócz gwarancji zabezpieczenia środków pieniężnych zgromadzonych na koncie (do sumy ubezpieczenia) po utracie karty, ubezpieczenie zapewnia pokrycie strat w razie rabunku gotówki pobranej z bankomatu.

mBank gwarantuje zwrot pieniędzy wypłaconych przez nieuprawnioną osobę na 12 godzin przed zastrzeżeniem karty Visa Electron lub Visa Business Electron i na 24 godziny przed zastrzeżeniem karty Visa Gold. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę środków w wyniku nieuprawnionych transakcji sklepowych, internetowych, wypłat bankowych i bankomatowych. Suma ubezpieczenia dla karty Visa Electron wynosi 5000 zł., zaś dla karty Visa Gold – 20000 zł. W skład Pakietu Bezpieczna Karta wchodzi też ubezpieczenie posiadacza karty od rabunku gotówki pobranej z bankomatu w ciągu 1 godziny od dokonania wypłaty. W tym przypadku suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł dla kart Visa Electron i Visa Business Electron oraz 5000 zł dla kart Visa Gold.

Pakiet jest oferowany użytkownikom wszystkich kart Visa wydanych przez mBank, z wyjątkiem eKarty. Zakres ubezpieczenia nie ogranicza się tylko do terenu Polski - obejmuje wypadki na całym świecie. Posiadacze Visa Gold objęci są ubezpieczeniem bezpłatnie, natomiast użytkownicy Visa Electron i Visa Business Electron mogą skorzystać z niej za 2,5 zł miesięcznie.