Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

m-commerce niewykorzystanych możliwości

I-Metria przedstawiła raport dotyczący polskiego rynku m-commerce. Według raportu, za jego słaby rozwój w Polsce odpowiadają głównie operatorzy.

I-Metria zatytułowała swój raport „mCommerce po polsku - niewykorzystane w pełni możliwości”. Zdaniem I-Metrii słaby rozwój m-commerce w Polsce wynika z faktu, że główni gracze na tym rynku – operatorzy komórkowi - utrzymują wysokie bariery wejścia na rynek usług mobilnych dla dostawców treści i usług. Do pozostałych przeszkód zaliczyli również „bariery mentalne operatorów”, którzy nie są przekonani o korzyściach płynących z usług niegłosowych i prowadzą „zachowawczą politykę związana z oceną zysków i strat”. Na przeszkodzie stoją także problemy natury prawnej – operatorzy nie mogą np. dokonywać obrotu środkami płatniczymi, oraz organizacyjnej – do których zaliczają np. brak elastycznego systemu bilingowego.

Najważniejszym sposobem płatności w polskim m-commerce jest SMS o podwyższonej cenie, tzw. SMS premium. Jednak ponad połowa respondentów (53%) nie byłaby skłonna skorzystać z tej formy płatności. 77% respondentów odpowiedziało „nie” i „zdecydowanie nie” w odpowiedzi na pytanie, czy byliby skłonni płacić w ten sposób duże kwoty. Większe kwoty byłoby skłonnych płacić SMS-em jedynie 7% ankietowanych. Oznacza to, zdaniem I-Metrii, konieczność zróżnicowania form płatności.

I-metria pytała także o korzystanie z WAP. Zdecydowana większość – 90% nie korzystała z zasobów WAP w ciągu ostatniego roku. Spośród 10% użytkowników WAP, jedynie 3% korzystało z niego codziennie lub prawie codziennie. Do najpopularniejszych usług m-commerce zalicza się korzystanie z informacji o stanie konta (26,4%, udział w konkursach – 24,8%, głosowanie – 22,1%. Płatności za parking wykorzystywało 0,2% ankietowanych, na zakup kodów do wybranych stron internetowych zdecydowało się 3,8% respondentów. Ankietowani użytkownicy wydali średnio w ciągu ostatniego roku 30 zł na SMS-y.

Sytuacja na polskim rynku m-commerce ma ulec zmianie już niedługo – zapewnia I-metria. Pierwszą oznaką będzie wypieranie z rynku przez operatorów niezależnych agregatorów treści i usług dla użytkowników komórek (jak wapster.pl czy supersms.pl). Dotychczas, według danych I-metrii kilku działających w Polsce agregatorów zdobyło, i to raczej niewielkim kosztem, kilkaset tys. klientów. Najsłabszym ogniwem m-commerce pozostają dostawcy treści i usług. W efekcie, w przypadku najaktywniejszego polskiego operatora, liczba oferowanych usług nie przekracza obecnie 150.

Autorzy raportu przyjęli definicję m-commerce, według której jest to model sprzedaży usług i dóbr materialnych, w którym urządzenie przenośne jest wykorzystywane przynajmniej na jednym etapie dokonania transakcji – zamówienia usługi, jej dostarczenia lub dokonania tym kanałem płatności. I-metria wyróżniła w badaniu 5 rodzajów m-commerce: sprzedaż dóbr niematerialnych (obrazki, loga, itp.), komunikacja niegłosowa (SMS, MMS, chat), sprzedaż dóbr materialnych, informacji, oraz reklamę i promocję kierowane na telefony komórkowe.