Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

k2 Internet inwestuje w brainshop u-boot

K2 Internet objęło w wyniku podniesienia kapitału 50% udziałów w agencji strategiczno-kreatywnej Brainshop U-boot.

Brainshop U-boot oraz K2 Internet S.A. pozostaną niezależnymi podmiotami, korzystając ze wsparcia organizacyjnego, dostępu do nowych klientów oraz technologii w ramach grupy K2.

Wspólnym celem jest stworzenie nowego modelu usług marketingowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku kanałów komunikacji z zakresu off- i on-line.

"W wyniku zrealizowanej transakcji K2 posiada obecnie wszystkie kompetencje potrzebne, by aktywnie walczyć o budżety reklamowe, które powoli przestają być dzielone na off- i on-line. Maciek i Wojtek dołączając wraz z zespołem do naszych struktur wnoszą swoje wieloletnie doświadczenia, obsługiwanych klientów i wiarygodną markę. Dla mnie osobiście najważniejsze jest jednak to, że łączą nas nie tylko wartości i przekonania dotyczące rozwoju rynku ale i sposobu prowadzenia biznesu" - komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet S.A.

Obie firmy będą ze sobą ściśle współpracować przy pracy na rzecz wspólnych klientów (K2 i BU pracują obecnie wspólnie na rzecz Volvo Auto Polska) oraz przy pozyskiwaniu nowych budżetów (obie firmy są obecnie zaangażowane w negocjacje dotyczące wspólnej obsługi kolejnych klientów). Praca dla dotychczas obsługiwanych klientów będzie prowadzona na niezmienionych zasadach. U-boot zatrudnia obecnie 14 osób. Docelowo planowany jest wzrost wielkości zespołu do 20 osób - na koniec przyszłego roku.

Obecni udziałowcy i założyciele Brainshop U-boot - Maciej Obuchowicz i Wojciech Błaszczyk posiadać będę wspólnie pozostałe 50%. Do zarządu spółki dołączy Janusz Żebrowski (prezes zarządu K2 Internet S.A.). Pozyskane środki pozwolą na dokonanie inwestycji w zespół, rozwój oferty oraz budowanie nowych kompetencji. Obie strony nie wykluczają w przyszłości bliższej integracji organizacyjnej, której zasady określone zostaną na podstawie zebranych w okresie najbliższych 12 miesięcy doświadczeń.