iLearning w Raiffeisen

Polski oddział Raiffeisen Bank wdrożył oprogramowanie Oracle do zdalnego nauczania.

Raiffeisen Bank Polska będzie wykorzystywał iLearning jako dodatkowy system do prowadzenia szkoleń i egzaminów, obok szkoleń tradycyjnych. Instalacja objęła licencje dla 1000 użytkowników.

Partnerem wdrożeniowym w projekcie jest WiedzaNet, która w lipcu br. zawarła z Oracle porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia oferty szkoleń elektronicznych na platformie Oracle iLearning.