Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

iGroup dostała od sądu jeszcze 2 tygodnie

Sąd odroczył wydanie postanowienia w sprawie wniosku o upadłość Internet Group do dnia 18 października 2010 r., co daje spółce i jej głównemu wierzycielowi dodatkowy czas na zawarcie ewentualnego porozumienia.

Sąd zamknął rozprawę ustalając, że ogłoszenie postanowienia wobec Internet Group nastąpi za niecałe 2 tygodnie. Zarząd Spółki kontynuuje rozmowy z BRE Bankiem i dopracowuje model porozumienia atrakcyjny dla wierzyciela i jednocześnie bezpieczny dla spółek Grupy.

- Nie ukrywam, że odbieram dzisiejszą decyzję Sądu pozytywnie ponieważ daje nam dodatkowy, cenny czas na dopracowanie naszych propozycji układowych. W mojej opinii potrzebujemy jeszcze kilku-kilkunastu dni, aby sfinalizować negocjacje i przedstawić Bankowi ostateczną wersję porozumienia. Liczę, że tym razem spotka się ona z aprobatą, ponieważ uważam, że ma duże szanse na realizację. Wierzę również, że dynamika rozmów z naszym głównym wierzycielem utrzyma się na dotychczasowym wysokim poziomie. Zależy nam, aby doprowadzić do zawarcia nawet jeszcze przed postanowieniem Sądu porozumienia, które pozwoli w 100% zaspokoić wierzycieli oraz zachować wartość Internet Group dla akcjonariuszy. - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes zarządu Internet Group.

- Ostatnie kilka tygodni były okresem bardzo intensywnych rozmów z kilkoma inwestorami. Rozmawiamy z konkretnymi instytucjami o konkretnych rozwiązaniach. Liczę, że dzięki porozumieniu z BRE Bankiem będziemy mogli je wdrożyć w życie - dodaje Prezes Wojciechowski.