hybris Commerce Suite zintegrowane z narzędziami Adobe Marketing Cloud

Pakiet hybris Commerce Suite można teraz zintegrować z rozwiązaniem Adobe Analytics, kluczowym składnikiem Adobe Marketing Cloud, co pozwala udoskonalić analizę cyfrowych danych marketingowych, w tym pomiary, segmentację, określanie grup docelowych i optymalizację. Moduł umożliwiający integrację został opracowany wspólnie przez firmy Adobe i hybris.

Wspomniane rozwiązanie dostarcza wielowymiarowy przegląd danych dotyczących klientów, dzięki czemu firmy mogą lepiej spersonalizować i dostosować każdą interakcję. Moduł wykonuje analizę w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wielu kanałów marketingowych online, np.: Internet, platformy mobilne, media społecznościowe i serwisy wideo. Ponadto moduł w analizach uwzględnia kanały marketingowe offline.

Rozwiązania firmy hybris już wcześniej zostały zintegrowane z Adobe Experience Manager, które jest częścią Adobe Marketing Cloud, zapewniając specjalistom ds. marketingu i detalistom narzędzia do zarządzania i optymalizacji całego procesu zakupu we wszystkich kanałach sprzedaży.

Integracja z Adobe Analytics pozwala firmom na:

-szybkie analizowanie rosnących wielkich zbiorów danych generowanych w licznych kanałachi źródłach w czasie rzeczywistym;

-wskazywanie najbardziej zyskownych ścieżek na platformach cyfrowych, aby określić punkty,w których konsumenci rezygnują z zakupu, oraz kluczowe wskaźniki sukcesu kampanii w trybie online;

-śledzenie i monitorowanie profili marki w mediach społecznościowych, aby zrozumieć wpływi skuteczność kampanii w serwisach tego typu;

-precyzyjne rozpoznawanie konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych oraz określanie możliwości ich urządzeń, aby zapewnić klientom spersonalizowaną obsługę

-uzyskanie kompleksowego, wielowymiarowego przeglądu konsumentów odwiedzających platformy cyfrowe z myślą o sprawnej segmentacji i wysokiej personalizacji kontaktuz klientami;

-stosowanie modeli predykcyjnych, aby podnieść popularność marki i współczynniki konwersji.