Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

gdSuite - wtyczka dla Google Desktop Search

Wojna pomiędzy wyszukiwarkami lokalnymi oraz internetowymi rozgorzała na dobre. Do natarcia przystępuje Google, który prezentuje pożyteczną wtyczkę autorstwa firmy Airbear Software, dla Google Desktop Search, rozszerzającą możliwości programu.

Dodatek o nazwie gdSuite dla Google Desktop Search, daje użytkownikom możliwość zaawansowanego filtrowania wyników wyszukiwania w interfejsie zbliżonym do systemowego Exploratora, z którym również może być zintegrowany.

Zadaniem gdSuite jest dodanie nowych możliwości filtrowania znalezionych plików o następujące opcje:

- według daty (w ciągu ostatniego roku, miesiąca, tygodnia, pomiędzy dwiema określonymi datami);

- typu pliku (dokument, zapis rozmowy z komunikatora internetowego, wiadomość pocztowa, strona internetowa);

- rozszerzenia oraz nazwy pliku;

- nazwy katalogu oraz podkatalogu;

- ciągu znaków w adresie internetowym;

- tytułu strony;

- nadawcy wiadomości pocztowej;

- tytułu wiadomości pocztowej;

- rozmówcy w komunikatorze internetowym

Więcej informacji: http://www.airbearsoftware.com/gdsuite/