easySHOP w sieci Pajączka

Firma Neutron-IT, producent sklepu internetowego easySHOP podpisała umowę z Cream Software, producentem edytora HTML Pajączek.

Pajączek jest pierwszym edytorem HTML przystosowanym do współpracy z programem

easySHOP. W ramach umowy najnowsza wersja Pajączka wzbogacona została dodatkowo o szablony kolorowania znaczników języka easySHOP. Do tej pory przy projektowaniu można było wykorzystywać . Jednak nowa wersja Pajączka automatycznie koloruje znaczniki programu easySHOP wplecione w kod HTML, co ułatwić ma projektowanie sklepów.

Firmy Neutron-IT i Cream Software będą też wzajemnie promować swoje rozwiązania.