eObywatel lokalny

Aż 93% internautów uważa, że witryny miast stanowią źródło informacji dla potencjalnych inwestorów - stwierdza m.in. raport I-Metrii „eObywatel”, poświęcony działaniu witryn urzędowych Polski lokalnej.

I-Metria przeanalizowała serwisy lokalne pod względem oglądalności witryn urzędów miast, oczekiwań obywateli i przedsiębiorców odnośnie zawartości witryny, zarządzania projektem internetowym w gminie i przyjętych przy tworzeniu witryn rozwiązań koncepcyjnych. Badanie objęło 315 internautów w wieku powyżej 15 lat oraz 1024 pracowników firm zatrudniających do 50 pracowników.

Oceniając aktualnie działające witryny, internauci w zdecydowanej większości (93%) stwierdzili, że są one źródłem informacji dla inwestora. Z kolei w wyodrębnionej grupie ankietowanych – potencjalnych inwestorów, I-Metria zadała pytanie o pożądane cechy witryny w tym względzie. 25,5% oczekiwało informacji o sytuacji ich branży, ok. 20% - informacji o profilu gospodarczym miasta, 13,9% - o lokalnym rynku pracy, 10,5% - o infrastrukturze.

W skali 1-5, internauci przyznali w sumie ocenę 3,18 zawartości informacyjnej witryn internetowych urzędów lokalnych – wyżej w tej kategorii uplasowała się tylko prasa lokalna, której wartość informacyjną oceniono na 3,43. Internet wyprzedził m.in. telewizję, radio i bezpośrednią informację w urzędzie. Przedstawiciele MSP byli surowsi w ocenie i przedkładali nad witryny www prasę lokalną i radio. Serwisy internetowe uzyskały w tej grupie „trójkę”.

Strony urzędów odwiedzało też 59% osób w grupie internautów. Jak się okazało, internauci korzystają z nich częściej niż ze stron komercyjnych zawierających informacje o miastach (40%).

Wśród gości witryn urzędów miast przeważały osoby o wykształceniu średnim i wyższym. Najwięcej internautów odwiedzających strony tego typu mieszka w miastach do 50 tys. mieszkańców (31%). Ponad połowa kieruje się ciekawością (50,9%), 21,3% szuka na nich informacji na temat miasta, a niespełna 9% informacji o wydarzeniach lokalnych. Nieco ponad 8% odwiedzało strony w celu załatwienia sprawy urzędowej.

63% przedstawicieli MSP deklarowało korzystanie ze stron urzędów i instytucji publicznych. Poszukują oni najczęściej informacji na tematy gospodarcze (26,8%), tylko 8,3% szukało informacji o przetargach, 5,4% - o firmach w regionie. Znacznie częściej poszukiwali oni informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych (25,6%), „z ciekawości” strony miast odwiedziło 25,6% ankietowanych przedstawicieli małych i średnich firm.

Badacze I-Metrii wyróżnili trzy koncepcje budowy witryn samorządowych. Najczęściej jest to statyczny, rzadko aktualizowany i ubogi merytorycznie „wirtualny folder” miasta, zawierający informacje o położeniu gminy i kanałach kontaktu z urzędem. I-Metria wyróżniła także witryny o charakterze „wirtualnego urzędu”, upowszechniający przede wszystkim informacje o procedurach urzędowych i wykorzystujący, w określonym zakresie do ich realizacji, Internet. Niestety witryny tego typu pomimo potencjalnych możliwości często charakteryzuje brak zaangażowania ze strony władz w przedsięwzięcia nieurzędowe czy realizowane z innymi instytucjami np. policją czy placówkami edukacyjnymi, zauważają autorzy raportu. Najbardziej rozbudowaną formę mają „portale miejskie”. Takie zbierające najwięcej informacji i usług serwisy posiadają np. Poznań i Bydgoszcz.

49,1% internautów wskazało pocztę elektroniczną jako najlepszą drogę do kontaktu z urzędem. Podobny kanał wskazało aż 84% przedstawicieli MSP. „Raczej tak” i „zdecydowanie tak”, na pytanie o skłonność do dokonywania płatności podatków i opłat lokalnych przez Internet, odpowiedziało w sumie 78% internautów. W grupie przedsiębiorców załatwiać opłaty urzędowe w ten sposób chciałoby 84% przedsiębiorców.