eMarketer: niższe przychody serwisów społecznościowych niż przewidywano

eMarketer zmienił szacunki odnośnie wydatków na reklamę w serwisach społecznościowych w 2008 roku. Weryfikacja wcześniejszej estymacji wywołana jest nadejściem recesji, ale wpływ na zmianę prognoz miało również ujawnianie nowych szczegółów odnośnie przychodów MySpace i Facebook, dwóch największych serwisów społecznościowych.

MySpace

Ponieważ MySpace jest częścią spółki publicznej News Corp., dużo więcej wiadomo o przychodach tego serwisu niż innych sieci społecznościowych. Jak wynika z opartych o dokumenty finansowe News Corp. szacunków eMarketera, MySpace uzyskał w 2008 r. 585 mln USD z reklamy on-line.

Dlaczego prognoza dotycząca wydatków na reklamę w MySpace w 2008 r. jest dużo niższa niż zakładano w maju, kiedy to przychody wyliczono na 755 mln USD? Jedną z przyczyn jest zmiana w modelu wyliczania sumy. Przy obecnych estymacjach przyjęto, że MySpace stanowi 70 proc. przychodów Fox Interactive Media (oddziału News Corp. odpowiedzialnego za serwis społecznościowy). Wcześniej zakładano, że udział serwisu stanowi aż 80 proc. w przychodach MIF.

Na rozwój serwisu w przyszłych latach znaczący wpływ będzie miało zakończenie się w 2010 r. wartej 900 mln umowy z dostawcą usług wyszukiwawczych Google. Nawet jeśli serwis podpisze umowę z nowym partnerem, jej warunki z pewnością nie będą już takie przychylne - podaje eMarketer.

W międzyczasie MySpace otworzyło kilka nowych strumieni przychodów z reklamy, jak HyperTargeting (reklamy dopasowane do profilu użytkownika) oraz system targetowania skierowany do małych przedsiębiorców. W 2009 r. do tych źródeł dołączą przychody ze sprzedaży muzyki na MySpace Music.

Facebook

Według eMarketera, w 2008 roku przychody z reklamy emitowanej amerykańskim użytkownikom Facebook wyniosą 210 mln USD - oznacza to wzrost w porównaniu z 2007 r. aż o 45 proc. W styczniu 2008 r., Mark Zuckerberg (twórca i CEO Facebook) potwierdził na zebraniu z pracownikami, że serwis wygenerował łącznie (czyli również z reklam) 150 mln USD. Wg eMarketera prawie całość tej sumy pochodzi z reklam pokazywanych w USA.

W 2008 r., Facebook miał nadzieje na przychody w wysokości od 300 do 350 mln USD - wynika z informacji opublikowanych w BusinessWeek w grudniu. Jednak założenia te zostały zweryfikowane w ciągu roku i oczekiwano kwoty w przedziale pomiędzy 250 a 300 mln USD.

Coraz więcej wiadomo o pozareklamowych źródłach przychodów Facebook.com. Na przykład blog Silicon Alley Insider przewiduje, że przychody jakie serwis społecznościowy osiągną w 2008 r. ze sprzedaży wirtualnych prezentów wyniosą od 50 do 60 mln USD. Lightspeed Venture Partners przewiduje, że przychody z tego źródła wyniosą w upływającym roku 35 mln USD.

Według eMarketera, 85 proc. całkowitych przychodów Facebook.com pochodzi z reklamy. Tak jak MySpace, również Facebook nie przestaje się rozwijać w sferze reklamy, wprowadzając np. reklamy wideo pod którymi użytkownik może zostawić komentarz jak również i markowe wirtualne prezenty.

Źródło: eMarketer