eMarketer: Rośnie wartość reklamy w mediach społecznościowych

1,7 mld USD w Stanach Zjednoczonych i 4,3 mld USD na całym świecie wyniosą w 2010 r. wydatki na reklamę w mediach społecznościowych wg szacunków eMarketera. To o 20% w przypadku USA i 31% odnośnie świata więcej niż w 2009 r. Najwięcej pięniędzy wydawanych jest w Facebooku, maleje zainteresowanie reklamodawców serwisem MySpace.

Wartość reklamy społecznościowej na świecie wyniosła w 2009 r. blisko 2,5 mld USD. Wg estymacji eMarketera w 2010 r. wynik ten wzrośnie o 31% osiągając imponującą kwotę 4,3 mld USD.

O ile w Stanach Zjednoczonych wiodącym serwisem społecznościowym, do którego kierowane są budżety reklamowe jest Facebook, o tyle w innych krajach na świecie popularność tego serwisu nie jest aż tak druzgocąca - aczkolwiek cały czas dynamicznie rośnie. Np. w Chinach dominuje QQ i RenRen, w Japonii liderem jest mixi, Hyves rządzi w Holandii, Odnoklassniki w Rosji, a Nasza Klasa w Polsce.

eMarketer: Rośnie wartość reklamy w mediach społecznościowych

Źródło: eMarketer

Udział Facebooka w światowym torcie reklamy społecznościowej wynosi obecnie 39%. Wg eMarketera na reklamę w Facebooku w roku 2011 wydane zostaną na świecie 1,76 mld USD (wobec 665 mln USD w 2009, wzrost o 165%). Maleje zainteresowanie reklamodawców serwisem MySpace - podczas gdy, w 2009 r. na reklamę w tym serwisie wydano 470 mln USD, tak wg szacunków w 2011 r. będzie to 297 mln USD.

W Stanach Zjednoczonych wartość reklamy w mediach społecznościowych w 2009 r. wyniosła 1,4 mld USD. Analitycy eMarketera szacują, że na koniec 2010 r. osiągnie ona poziom 1,7 mld USD (wzrost o 20%), a w 2011 - 2,09 mld USD.

eMarketer: Rośnie wartość reklamy w mediach społecznościowych

Źródło: eMarketer

W 2010 r. za połowę wydatków na reklamę społecznościową za Oceanem odpowiada Facebook (w 2009 było to 36%), Myspace przypada 23% rynku (rok temu 32%), a pozostałym serwisom społecznościowtm 23%. Reklama społecznościowa w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie 6,7% całego tortu reklamy internetowej i w ciągu roku jej udział wzrosnąć ma do 7,7%.

Widocznym trendem, zarówno na świecie jak i w Stanach Zjednoczonych, jest wzrost wydatków reklamowych na gry i aplikacje społecznościowe. W 2010 r. wartość tego typu reklamy wyniecie 220 mln USD (w tym 142 mln w USA), a rok później 293 mln USD (60% wzrost w porównaniu do roku 2009).

Z analizy eMarketera wynika, że reklama w mediach społecznościowych staje się coraz bardziej znaczącym i wartościowym kawałkiem tortu reklamy internetowej. I rośnie z dynamiką porównywalną do reklamy mobilnej.

Źródło: http://www.emarketer.com