Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eCommerce 2006 - Badanie polskich sklepów internetowych

Internet Standard oraz serwis Sklepy24.pl przeprowadziły w dniach 12-16 grudnia br. badanie stanu polskiego e-commerce. 2/3 polskich sklepów internetowych to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające jedną - dwie osoby. Spośród kilkuset sklepów, których przedstawiciele udzielili odpowiedzi, żaden nie spodziewa się w najbliższych latach recesji na rynku e-commerce, natomiast ponad 60% oczekuje dynamicznego wzrostu sprzedaży. Czynnikiem najbardziej utrudniającym rozwój e-handlu w Polsce jest zdaniem właścicieli przede wszystkim brak zaufania klientów do tej formy handlu.

Dla 57% sklepów tegoroczny wynik finansowy netto będzie lepszy niż w roku ubiegłym, dla 61% wzrośnie wartość sprzedaży.

Aż 2/3 sklepów to mikroprzedsiębiorstwa - prowadzone przez jedną lub dwie osoby. Jedynie w 9% sklepów jest zatrudnionych powyżej pięciu osób.

eCommerce 2006 - Badanie polskich sklepów internetowych

Większość polskich sklepów internetowych to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające jedną - dwie osoby.

Obroty powyżej 200 tys. zł są udziałem zaledwie 7,4%. Prawie 46% sklepów w ciągu miesiąca sprzedaje towar wart mniej niż 10 tys. zł.

eCommerce 2006 - Badanie polskich sklepów internetowych

Obroty powyżej 200 tys. zł są udziałem zaledwie 7,4% sklepów. Warto jednak zwrócić uwagę, że ponad 15% sklepów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Z przebadanych sklepów aż 74,3% istnieje w sieci dłużej niż rok, przy czym dłużej niż 5 lat jedynie 6,9% serwisów.

eCommerce 2006 - Badanie polskich sklepów internetowych

Najwięcej jest sklepów ze stażem 1 -2 lata.

Właściciele sklepów jako czynnik, który najbardziej utrudnia rozwój rynku e-commerce w Polsce najczęściej wskazują brak zaufania klientów do tej formy handlu. Drugą najczęściej wymienianą przeszkodą są zbyt wysokie koszty wysyłki towaru. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi e-commerce w Polsce jest według 94% badanych proces upowszechniania dostępu do internetu.

eCommerce 2006 - Badanie polskich sklepów internetowych

Brak zaufania klientów oraz zbyt wysokie koszty wysyłki są głównymi czynnikami utrudniającymi rozwój e-handlu w Polsce.

Badanie miało charakter ankietowy. Przeprowadzone zostało w dniach 12-16.12.2006 na łamach serwisu Sklepy24.pl. Na pytania odpowiedziało 378 czyli 21% z 1796 sklepów internetowych zarejestrowanych w katalogu Sklepy24.pl do dnia 12.12.2006 roku. Według szacunków autorów badania w polskim internecie funkcjonuje obecnie około 2,5 tysiąca sklepów internetowych.

Zapraszamy do POBIERANIA raportu.