eCard zachował się jak monopolista?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce eCard, rozliczającej transakcje internetowe. UOKiK sprawdzi, czy firma nie nadużywała swojej pozycji na rynku, stwarzając kontrahentom nierówne warunki konkurencji - podajemy za PAP.

Postępowanie antymonopolowe zainicjowane zostało przez skargę, jaką złożył na spółkę eCard sklep internetowy Intimo. ECard obciążył Intimo w ubiegłym roku kosztmi transakcji internetowej, którą zrealizowała osoba posługująca się cudzą kartą kredytową.

UOKiK zdążył już ustalić, że eCard tylko część swoich kontrahentów obciążył kosztami podobnych transakcji i reklamacji. Urząd zaznaczył, że takie postępowanie utrudniało obciążonym firmom konkurowanie z innymi podmiotami, też klientami eCardu, które nie były obarczone takimi zobowiązaniami.

Jeżeli postępowanie wykaże, że eCard naruszył przepisy antymonopolowe, spółka może spodziewać się wysokiej grzywny - do 10% przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym nałożenie sankcji.

Przypomnijmy, że eCard działa na rynku od 6 lat. Rozlicza transakcje m.in. Agory, Lotu, Netii i Polkomtela.

Informację podajemy za PAP.