Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eCard zachował się jak monopolista?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce eCard, rozliczającej transakcje internetowe. UOKiK sprawdzi, czy firma nie nadużywała swojej pozycji na rynku, stwarzając kontrahentom nierówne warunki konkurencji - podajemy za PAP.

Postępowanie antymonopolowe zainicjowane zostało przez skargę, jaką złożył na spółkę eCard sklep internetowy Intimo. ECard obciążył Intimo w ubiegłym roku kosztmi transakcji internetowej, którą zrealizowała osoba posługująca się cudzą kartą kredytową.

UOKiK zdążył już ustalić, że eCard tylko część swoich kontrahentów obciążył kosztami podobnych transakcji i reklamacji. Urząd zaznaczył, że takie postępowanie utrudniało obciążonym firmom konkurowanie z innymi podmiotami, też klientami eCardu, które nie były obarczone takimi zobowiązaniami.

Jeżeli postępowanie wykaże, że eCard naruszył przepisy antymonopolowe, spółka może spodziewać się wysokiej grzywny - do 10% przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym nałożenie sankcji.

Przypomnijmy, że eCard działa na rynku od 6 lat. Rozlicza transakcje m.in. Agory, Lotu, Netii i Polkomtela.

Informację podajemy za PAP.