Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eCard podsumowuje III kwartał

Sprawdziły się prognozy dotyczące wzrostu obrotów eCard-u. Wzrosły zarówno liczba jak i wartość transakcji realizowanych przez Internet w III kwartale br.

W okresie od 1 lipca do 30 września eCard przeprowadził autoryzację 27421 transakcji na łączną kwotę 6,5 mln zł. Oznacza to 23% wzrost obrotów i 18% wzrost liczby transakcji w stosunku do II kwartału tego roku. Obroty III kwartału stanowią więc 68% obrotów pierwszego półrocza br. Średnia wartość pojedynczej transakcji w sklepach obsługiwanych przez eCard wyniosła w tym kwartale 237 zł, zaś łączna wartość autoryzowanych i rozliczonych transakcji w 2002 roku przekroczyła 15 mln zł. Średnia wartość transakcji w całym tym okresie wyniosła prawie 230 zł.

Do tej pory na usługę autoryzacji kart płatniczych eCard zdecydowało się 332 serwisów internetowych, z których już 294 wdrożyło system autoryzacji kart online.

Jak powiedział Piotr Kaczanowski, dyrektor handlowy eCard, IV kwartał ma być jeszcze lepszy, a wpływ na to mam mieć okres przedświąteczny, a także akcja promocyjna PROeMOCJA VISA, którą eCard zorganizował wspólnie z VISA International oraz swoimi udziałowcami: BZ WBK oraz BRE Bank.

Akcjonariuszami eCardu są Computerland, Bank Zachodni WBK oraz BRE Fundusz Kapitałowy. Obecnie w ofercie spółki znajdują się dwa systemy obsługi płatności w internecie: system autoryzacji kart płatniczych online oraz system MikroPłatności.