eCard: 8 mln z emisji

W ramach oferty publicznej eCard SA przydzielił 4 mln akcji po cenie emisyjnej równej 2 zł. Popyt był znacznie większy.

Zapisy na akcje prowadzone były od 27 do 30 czerwca. W Transzy inwestorów indywidualnych zostało złożonych 786 zapisów na łączną liczbę akcji 13 926 051 o łącznej wartości ponad 27,85 mln zł. Redukcje sięgnęły prawie 90%.

Wpływy z emisji wyniosą 8 mln zł, a więc zawrą się w dolnym przedziale szacunków spółki. Wedle informacji zarządu zawartej w prospekcie emisyjnym eCardu zapotrzebowanie inwestycyjne spółki sięga obecnie 8 - 12 mln zł. ECard chce przeznaczyć pieniędze na rozwój oferty produktowej (4 - 6 mln zł) oraz przejęcia innych podmiotów (4 mln zł). ECard chce wdrożyć usługi doładowania telefonów prepaid, obsługe mikropłatności i premium rate SMS. Firma planuje także rozwój własnej sieci bankomatowej i usługi personalizacji kart płatniczych. eCard specjalizuje się w rozliczaniu internetowych transakcji realizowanych kartami płatniczymi. Wedle deklaracji spółki jej udział w tym rynku wynosi 90%.