Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eCard: 124 tys. internetowych transakcji w III kw.

W trzecim kwartale transakcje online przy użyciu karty kredytowej obsłużone przez eCard miały wartość 52 mln zł - tyle, co w całym ubiegłym roku. eCard zautoryzował w podsumowanym okresie 124 tys. internetowych transakcji czyli o 259 proc więcej niż rok temu. Spółka ocenia, że cały handel w okresie od stycznia do września w polskich sklepach internetowych miał wartość 650-700 mln zł.

Od stycznia do września eCard obsłużył ponad 340 tys. internetowych transakcji na łączną kwotę 145 mln zł. To spory wzrost ich liczby w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to klienci witryn e-commerce obsługiwanych przez eCard zrealizowali 205 tys. transakcji. Spółka w sumie obsługuje około 420 sklepów i serwisów, zaś swój udział w rynku płatności online ocenia na 90 proc.

Zdaniem eCard, kart płatniczych do zakupów używa około 23-25 proc. internautów, a cały handel w okresie od stycznia do września w polskich sklepach internetowych miał wartość 650-700 mln zł. W pierwszej połowie roku spółka zanotowała obroty wielkości 93,2 mln zł, przy liczbie transakcji 217,5 tys.

- Klienci najczęściej płacą kartą w serwisie linii lotniczych LOT i Air Polonia, w sklepach Merlin.pl i Leclerc oraz w internetowych biurach turystycznych - wakacje.pl, Travelplanet, Polish Travel Quo Vadis, Scan Holiday i visit.pl, oraz w serwisie bilet.pl - informuje Katarzyna Dłużewska z eCard.

Transakcje online opłacane kartami kredytowymi autoryzuje również PolCard, który w I poł. 2004 r. rozliczył transakcje internetowe na kwotę 11,66 mln złotych. Liczba transakcji wyniosła 55,5 tys. PolCard, mimo, że rozlicza mniej transakcji i ma mniejszy obrót obsługuje więcej niż eCard, bo aż 632 sklepów internetowych.