Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eBay - w górę

Trzykrotnie wzrosły zyski netto witryny aukcyjnej w drugim kwartale bieżącego roku. Zarząd podwyższył prognozowane wyniki finansowe w bieżącym roku obrachunkowym.

Przychód eBay w kwartale obrachunkowym zakończonym 30 czerwca wyniósł 180 mln USD. To nie tylko o 90 mln więcej niż przed rokiem, ale także ok. 15 mln USD więcej niż przewidywali analitycy. Zysk netto wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku trzykrotnie do 24 mln USD. Skłoniło to zarząd spółki do podwyższenia prognoz przychodu na następne dwa kwartały z 385 mln USD do 400 mln USD.

Dyrektor generalny eBay Meg Whitman stwierdziła, że te zaskakująco dobre wyniki witryna osiągnęła przede wszystkim dzięki wysokiej sprzedaży na europejskich rynkach (eBay przejął w maju europejską witrynę iBazar), zwłaszcza niemieckim i brytyjskim, a także wysokiemu udziałowi sprzedaży po stałych cenach. W II kw. br. witrynie przybyło 4,4 mln użytkowników a ich liczba sięgnęła 34 mln, nie licząc internautów zarejestrowanych w iBazar.

Przedstawiciele eBay twierdzą, że kamerę cyfrową sprzedaje się w ich witrynie średnio co 90 sekund a komputer osobisty - co 30 sekund.